Utah-Arizona 2010 - Don Porter
Sunrise Point, Bryce Canyon

Sunrise Point, Bryce Canyon

BryceQueens Garden Trail